Запослени у ОШ "Братство-јединство":


 

 НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
Молнар Каталин директор
Дошен Индира  педагог
 Миливојевић Мирјана
 правник
 
 НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Милица Међеши разредна настава
Владимир Дејановић разредна настава
 Драгана Керкез  математика
 Гордана Новаковић  Српски језик
 Маја Гверо
 Енглески језик
 Драгана Вукашиновић
 Немачки језик
 Александар Јоксимовић  Ликовна култура
 Фејеш Мелита  Музичка култура, Мађарски језик
 Чемере Золтан  Историја
 Наташа Шуљан
 Географија
 Немања Тодоровић
 Физика
 Зорица Чизмар
 Хемија
 Бојана Пењин  Биологија
 Небојша Миланов  ТТ, ТиО, Информатика и рач.
 Милан Бубуљ
 Физичко васпитање
 Православна верска настава  протојереј Миленко Савић
 Католичка верска настава  Мичик Бела
 Грађанско васпитање  Александар Аћимов
  Изабрани спорт
 Драгољуб Радојчин
 ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 Маја Бодо
 спремачица
 Славица Бањац  спремачица
 Гордана Ердег  сервирка
 Жељко Бањац  котлар

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 1

Week 14

Month 74

All 4599

Facebook

Посетите нашу страницу: