Запослени у ОШ "Братство-јединство":


 

 НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
Молнар Каталин директор
 Фаркаш Светлана  педагог
 Цвија Гребец-Томић  правник
 
 НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Милица Међеши разредна настава
Владимир Дејановић разредна настава
 Драгана Керкез  математика
 Гордана Новаковић  Српски језик
 Маја Олћан  Енглески језик
 Радомир Дражић  Немачки језик, Историја
 Александар Јоксимовић  Ликовна култура
 Фејеш Мелита  Музичка култура, Мађарски језик
 Чемере Золтан  Историја
 Александар Аћимов  Географија
 Милан Толмач  Физика
 Милица Станков  Хемија
 Бојана Пењин  Биологија
 Небојша Миланов  ТИО
 Драган Миросављев  Физичко васпитање
 Православна верска настава  протојереј Миленко Савић
 Католичка верска настава  Мичик Бела
 Грађанско васпитање  Фаркаш Светлана
  
 ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 Карачоњи Маргит  спремачица
 Славица Бањац  спремачица
 Гордана Ердег  сервирка
 Жељко Бањац  котлар

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 2

Week 19

Month 60

All 2736

Facebook

Посетите нашу страницу: