ПОТРЕБНИ УЏБЕНИЦИ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 


 

Списак уџбеника за Iразред – 2014-2015

Српски језик

БУКВАР- Од слова   до енцикллопедије за 1. разред ОШ – уџбеник,   Дубравка Павловић

КЛЕТТ

Српски језик

Од слова до   енцикллопедије за 1. разред ОШ – радна   свеска, Дубравка Павловић

КЛЕТТ

Српски језик

ЧИТАНКА – Игра   речи, Читанка за 1. разред ОШ, Р. Жежељ – Ралић

КЛЕТТ

Математика

Игра бројева и   облика 1, математика за 1.разр. ОШ – уџбеник, М. Рајшп, М. Јовановић

КЛЕТТ

Математика

Игра бројева и облика 1, математика за 1. разр. ОШ – радна свеска, М. Рајшп, М. Јовановић

КЛЕТТ

Свет око нас

Пустоловине кроз   свет око нас. – уџбеник за 1. разред ОШ, Б. Животић, О. Рамовић

КЛЕТТ

Свет око нас

Пустоловине кроз   свет око нас за 1. разред ОШ - радна свеска, Б. Животић, О. Рамовић

КЛЕТТ

Енглески језик

Fairyland 1, Jenny Dadly, Virginia Evans -уџбеник

Oxford

Енглески језик

Fairyland 1, Jenny Dadly, Virginia Evans –радна свеска

Oxford

Списак уџбеника за IIразред – 2014-2015

Српски језик

Читанка за 2.   разред – У царству речи – уџбеник, Радмила Жежељ-Ралић

КЛЕТТ

Српски језик

Граматика – О   језику – уџбеник, Р. Жежељ – Ралић

KLETT

Српски језик

Радна свеска уз уџбеник о језику, Р. Жежељ –   Ралић

KLETT

Српски језик

Уџбеник за учење латинице – „Слово до   слова“, Р. Жежељ – Ралић

KLETT

Српски језик

Радна свеска за учење латинице – „Слово до   слова“, Р. Жежељ – Ралић

KLETT

Математика

Игра бројева и   облика, уџбеник, Сања   Максимовић

KLETT

Математика

Игра бројева и   облика, радна свеска, Сања Максимовић

KLETT

Свет око нас

Свет око нас, уџбеник, Биљана Животић

KLETT

Свет око нас

Свет око нас,   радна свеска, Биљана Животић

КЛЕТТ

Енглески језик

Fairyland 2, Jenny Dadly,   Virginia Evans -уџбеник

Oxford

Енглески језик

Fairyland 2, Jenny Dadly,   Virginia Evans –радна свеска

Oxford

Списак уџбеника за IIIразред – 2014-2015

Математика

Игра   бројева и облика 3, уџбеник, Марина   Јовановић, А. Николић

КЛЕТТ

Математика

Игра бројева и   облика 3, радна свеска, Марина Јовановић, А. Николић

КЛЕТТ

Српски језик

ЧИТАНКА – Река   речи- читанка за 3. разред ОШ, Радмила Жежељ-Ралић

КЛЕТТ

Српски језик

Граматика – О   језику – уџбеник, Радмила Жежељ-Ралић

КЛЕТТ

Српски језик

Радна свеска уз уџбеник о језику, Радмила   Жежељ-Ралић

КЛЕТТ

Природа и друштво

Природа и друштво   за 3. разред ОШ – УЏБЕНИК, др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Креативни центар

Природа и друштво

Природа и друштво   за 3. разред ОШ – радна свеска, др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Креативни центар

Музичко култура

Музичка култура – УЏБЕНИК,   В.Илић

Креативни центар

Музичко култура

Музичка култура   -радна свеска, В.Илић

Креативни центар

Ликовна култура

Ликовна култура –УЏБЕНИК, М. Живковић

Креативни центар

Ликовна култура

Радни листови и   материјал за рад уз уџбеник ликовне културе, М. Живковић

Креативни центар

Енглески језик

Welcome Aboard 1, Elisabeth Gray, Virginia Evans -уџбеник

Oxford

Енглески језик

Welcome Aboard 1, Elisabeth Gray, Virginia Evans –радна свеска

Oxford

Списак уџбеника за IV разред – 2014-2015

Српски   језик

Р.Жежељ-Ралић“ Речи   чаробнице“, Читанка за 4.разред, уџбеник

КЛЕТТ

Српски језик

Р.Жежељ-Ралић“ О   језику“, српски језик за 4. разред, уџбеник

КЛЕТТ

Српски језик

Р.Жежељ-Ралић   Радна свеска уз уџбеник „О језику“

КЛЕТТ

Математика

Н.Вуловић, М.Јовановић,   А.Николић „Игра бројева и облика“, уџбеник за 4. Разред

КЛЕТТ

Математика

Н.Вуловић,   М.Јовановић, А.Николић, Радна свеска уз уџбеник „Игра бројева и облика“

КЛЕТТ

Природа и друштво

Природа и друштво   за 4. разред ОШ – УЏБЕНИК, др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Креативни центар

Природа и друштво

Природа и друштво   за 4. разред ОШ – радна свеска, др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Креативни центар

Музичко култура

Музичка култура – УЏБЕНИК,   В.Илић

Креативни центар

Музичко култура

Музичка култура   -радна свеска, В.Илић

Креативни центар

Ликовна култура

Ликовна култура – УЏБЕНИК, М. Живковић

Креативни центар

Ликовна култура

Радни листови и   материјал за рад уз уџбеник ликовне културе, М. Живковић

Креативни центар

Енглески језик

Welcome Aboard 2, Elisabeth Gray, Virginia Evans -уџбеник

Oxford

Енглески језик

Welcome Aboard 2, Elisabeth Gray, Virginia Evans –радна свеска

Oxford

 

ПОТРЕБНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 


  

Списак уџбеника за V разред – 2014-2015

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОР

ИЗДАВАЧ

      

   МАТЕМАТИКА

Радни   уџбеник – Математика за 5. разред ОШ (може полован)

Н.   Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић

КЛЕТТ

Збирка   задатака - Математика за 5. разред ОШ   (може половна)

Н.   Икодиновић, С. Димитријевић, С. Милојевић, Н. Вуловић

КЛЕТТ

   СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка   (мора ново)

Зорица   Несторовић

Златко   Грушановић

КЛЕТТ

Граматика   (мора ново)

Весна   Ломпар

КЛЕТТ

Радна   свеска (мора ново)

Весна   Ломпар

Зорица   Несторовић

Златко   Грушановић

КЛЕТТ

Наставни   листови (мора ново)

Весна   Ломпар

Славка   Јовановић

КЛЕТТ

ГЕОГРАФИЈА

Радни   уџбеник - Географија за 5. разред ОШ (може полован)

Винко   Ковачевић, Радојка Влајев

Јелена   Поповић – Ракочевић

КЛЕТТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

наставник   не захтева уџбеник

   

ИСТОРИЈА

Уџбеник за   5. разред основне школе (ново)

Александар Тодосијевић

ЕДУКА

ИСТОРИЈА

Радна   свеска за 5. разред основне школе (ново)

Александар   Тодосијевић

ЕДУКА

МУЗИЧКА   КУЛТУРА

Музичка   култура за 5. разред ОШ (може полован)

Александра   Станковић

КЛЕТТ

ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК

Messages 1 – уџбеник (ново)

Diana Goodey

Noel Goodey

КЛЕТТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Messages 1 – радна   свеска (ново)

Diana Goodey

Noel Goodey

КЛЕТТ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО   *

Информатика   и рачунарство за 5. разред ОШ

Драган   Маринчић, Драгољуб Васић

ЗУНС

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки   језик за 5. разред ОШ – „Wir I“ уџбеник (може полован)

Ђорђо Мота

КЛЕТТ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки   језик за 5. разред ОШ – „Wir I“ радна свеска (ново)

Ђорђо Мота

КЛЕТТ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Техничко и   информатичко образовање за 5. разред ОШ (полован!!!)

Слободан Попов,   Марина Петровић

ЗУНС

БИОЛОГИЈА

Уџбеник за   5. разред ОШ

др Гордана   Субаков-Симић

др Милан   Вељић

ЛОГОС

МАЂАРСКИ   ЈЕЗИК

Szoes Monoat

Erdely Lenke

Molnar Csikos

ЗУНС

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 1

Week 14

Month 74

All 4599

Facebook

Посетите нашу страницу: